بسته آموزش مجازی BigBlueButton

پلن آموزشی ۱

۱۰۰کاربر آنلاین
تعداد نا محدود کلاس
۱۰۰گیگ هارد برای ظبط کلاس ها
امکان اتصال دامین شخصی
ترافیک نامحدود
یک عدد ایپی ورژن ۴
پشتیبانی رایگان
تحویل ۱ روزه

شروع از
ریال3,000,000ریال
ماهانه
ریال1,000,000 هزینه تنظیم
سفارش دهید
پلن آموزشی ۲

۲۰۰کاربر آنلاین
تعداد نا محدود کلاس
۱۵۰گیگ هارد برای ظبط کلاس ها
امکان اتصال دامین شخصی
ترافیک نامحدود
یک عدد ایپی ورژن ۴
پشتیبانی رایگان
تحویل ۱ روزه

پلن آموزشی ۳

۵۰۰کاربر آنلاین
تعداد نا محدود کلاس
۲۰۰گیگ هارد برای ظبط کلاس ها
امکان اتصال دامین شخصی
ترافیک نامحدود
یک عدد ایپی ورژن 4
پشتیبانی رایگان
تحویل ۱ روزه

شروع از
ریال7,500,000ریال
ماهانه
ریال1,000,000 هزینه تنظیم
سفارش دهید