جدیدترین مقالات سایت

Jul 13th گوگل و خدمات ابری

NVIDIA’s A100 Tensor Core GPU اکنون تقریباً یک ماه از معرفی آن در Google Compute Engine می گذرد.Google Cloud اولین شرکتی است که GPU جدید NVIDIA را به عنوان بخشی از خانواده نمونه Accelerator Optimized VM (A2) ارائه می دهد.طبق گفته NVIDIA ، ... Read More »

Jun 22nd Side Channel Attack

یکی از اولین و بدنام ترین حملات کانال جانبی رایانه همان چیزی است که آژانس امنیت ملی TEMPEST نامیده است. در سال 1943 ، آزمایشگاههای بل کشف کردند كه دستگاه تله تیپ باعث می شود كه هر بار شخصی كه روی آن ... Read More »

Jun 20th پرواز های فضایی برای مسافرین پرواز های هوایی

  محققان ، فضانوردان  و حتی عروسها و دامادها که به دنبال یک تجربه عروسی خارج از این جهان هستند ، قادر خواهند بود تا با بالن فضایی در فضا جشن بگیرند ، جمع آوری داده با منظره ای تا ارتفاع 100000 پا ... Read More »