شرکت ارتباطات دوربرد

تعرفه خدمات بسته آموزش مجازی BigBlueButton

BBB


پلن آموزشی ۱
 • ۱۰۰کاربر آنلاین
  تعداد نا محدود کلاس
  ۱۰۰گیگ هارد برای ظبط کلاس ها
  امکان اتصال دامین شخصی
  ترافیک نامحدود
  یک عدد ایپی ورژن ۴
  پشتیبانی رایگان
  تحویل ۱ روزه
ریال3,000,000/ماهیانه
ریال1,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید

پلن آموزشی ۲
 • ۲۰۰کاربر آنلاین
  تعداد نا محدود کلاس
  ۱۵۰گیگ هارد برای ظبط کلاس ها
  امکان اتصال دامین شخصی
  ترافیک نامحدود
  یک عدد ایپی ورژن ۴
  پشتیبانی رایگان
  تحویل ۱ روزه
ریال3,500,000/ماهیانه
ریال1,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید

پلن آموزشی ۳
 • ۵۰۰کاربر آنلاین
  تعداد نا محدود کلاس
  ۲۰۰گیگ هارد برای ظبط کلاس ها
  امکان اتصال دامین شخصی
  ترافیک نامحدود
  یک عدد ایپی ورژن 4
  پشتیبانی رایگان
  تحویل ۱ روزه
ریال7,500,000/ماهیانه
ریال1,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید